Trang chủ   /   Chương Trình Đào Tạo
 • Nội dung Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2019
 •  Xem chi tiết theo ngành  trên file đính kèm!

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản áp dụng từ khóa tuyển sinh 2018
 • Xem chi tiết theo ngành trên file đính kèm

 • Nội dung Chương trình đào tạo Đại học khóa 2017 - 2 ngành có hiệu chỉnh áp dụng từ khóa 2017
 • Nội dung Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2017 - 5 ngành mới
 • Xem nội dung chi tiết trên file đính kèm!

 • Nội dung Chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2016 - 5 ngành có hiệu chỉnh áp dụng từ khóa 2016
 • 5 ngành mới được hiệu chỉnh lại chương trình đào tạo và được áp dụng từ khóa 2016 về sau.

 • Nội dung Chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2016 - 3 ngành mới
 • 3 ngành mới của khóa 2016 (khóa 2015 chưa có) - được áp dụng từ khóa 2016 về sau

 • Nội dung chương trình đào tạo đại học theo chuẩn Nhật Bản áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2015 và 2016
 • Xem chi tiết theo ngành trên file đính kèm.

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy 3 ngành mới (áp dụng đối với Khoá tuyển sinh năm 2015)
 • Xem chi tiết ngành trên file đính kèm.

 • Nội dung Chương trình đào tạo trình độ Đại học khóa 2015
 • Nội dung Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng khóa 2015
 • Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy ngành Kiến Trúc và Kinh Tế Xây Dựng (áp dụng đối với Khoá tuyển sinh năm 2013 và 2014)
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

   

   

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy 5 ngành mới (áp dụng đối với Khoá tuyển sinh năm 2014)
 •  

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy 7 ngành mới

  - Công nghệ kỹ thuật ô tô

  - Luật kinh tế

  - Marketing

  - Ngôn ngữ Nhật

  - Tâm lý học

  - Kiến trúc

  - Kinh tế xây dựng

   Nội dung chương trình của từng ngành xem chi tiết trên các file đính kèm.

   

   

 • Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá 2013
 •   1    2    3    4    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH