Trang chủ   /   Chương Trình Đào Tạo  /   Chương trình và kế hoạch đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

  

Nội dung Chương trình đào tạo theo chuẩn Nhật Bản áp dụng  từ khóa tuyển sinh 2019 

Nội dung Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2019 

Nội dung chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy Văn bằng thứ hai áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2018

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy Văn bằng thứ hai áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản áp dụng từ khóa tuyển sinh 2018

Nội dung Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2018 

 

Nội dung Chương trình đào tạo Đại học  chính quy khóa 2017 - 5 ngành mới 

- An toàn thông tin, Kinh doanh quốc tế, Kỹ thuật y sinh, Thú y, Hệ thống thông tin quản lý

Nội dung Chương trình đào tạo Đại học khóa 2017 - 2 ngành có hiệu chỉnh áp dụng từ khóa 2017 

-2 ngành ĐH có hiệu chỉnh: Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật.

Nội dung Chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2016 - 5 ngành có hiệu chỉnh áp dụng từ khóa 2016

                       -  3 ngành ĐH có hiệu chỉnh: ĐH ngành Luật, ĐH ngành Ngôn ngữ Anh, ĐH ngành Dược,

                       -  2 ngành CĐ có hiệu chỉnh: CĐ ngành Tiếng Anh , CĐ ngành Tiếng Nhật - (áp dụng cho khóa 2016)

Nội dung Chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2016 - 3 ngành mới

   -  2 ngành ĐH mới: ĐH ngành Công nghệ may, ĐH ngành Quản lý xây dựng,

   -  1 ngành CĐ mới: CĐ ngành Dược học (áp dụng cho khóa 2016)

Nội dung Chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản (VJIT) 

Nội dung Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2015 

Nội dung Chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy khóa 2015

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy (từ Khoá tuyển sinh năm 2011 đến 2014)

Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy (từ Khoá tuyển sinh năm 2011 đến 2014)

  
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÀN KHOÁ HỌC (phân theo từng học kỳ):

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá 2011

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá 2012

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá 2013

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá 2011

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá 2012

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá 2013

  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG HAI:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học văn bằng hai (áp dụng kể từ Khoá tuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học văn bằng hai Khoá 2012

  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học hình thức vừa làm vừa học (áp dụng kể từ Khoá tuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học hình thức vừa làm vừa học Khoá 2012


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng (áp dụng Khoá tuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng Khoá 2012


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học liên thông từ trung cấp (áp dụng Khoá tuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học liên thông từ trung cấp Khoá 2012


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP:

Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông từ Trung cấp (áp dụng Khoá tuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông từ Trung cấp Khoá 2012

3/8/2012 9:20:2 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH