Trang chủ   /   Thông báo
Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp chuyên ngành đợt tháng 04/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..…/P.ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 02 năm  2012.

                                                                                               

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi tốt nghiệp chuyên ngành

 

 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011-2012 của Trường, Phòng Đào tạo thông báo

 

           I- Thi tốt nghiệp kiến thức chuyên ngành: cả ngày 15/04/2012 sáng thi môn cơ sở, chiều thi môn chuyên ngành.

                        -Thi lần một:

* Đại học hệ vừa làm vừa học khóa 07 các khoa: Cơ điện điện tử(07VDT2)

* Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng khoa: Xây dựng (09LCXD1,2,3)

-         Thi lại:

            Sinh viên các khoa hệ đại học, cao đẳng chính quy, liên thông các bậc hệ.

           

          II- Thời gian đăng ký thi lại:

 

                        Sinh viên đăng ký thi lại  tại văn phòng khoa.

                        Khoa nộp danh sách đăng ký thi lại cho phòng Đào tạo:

·        Môn cơ sở & môn chuyên ngành: ngày 02/04/2012.

 

Nơi nhận:

- Khoa;

- P. Đào tạo;

 

TL. HIỆU TRƯỞNG.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO,

 

 

 

ThS.Nguyễn Thanh Giang

 

 

 

 

9/2/2012 10:26:14 AM

Các bài viết khác
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình các học phần Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020  
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019 – 2020  
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2019-2020 đợt 2  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • THÔNG BÁO Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020  
 • PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH