Trang chủ   /   Thông báo
Thông báo về việc điều chỉnh thời hạn đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2010-2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 789/TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm  2010

                                                                                               

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời hạn đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2010-2011

 


 

Ngày 31 tháng 08 năm  2010, Nhà trường đã có thông báo số 724/TB-ĐKC về việc đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2010-2011. Tuy nhiên, thực tế một số sinh viên vẫn chưa tiếp cận thông tin về đăng ký học lại, không đọc kỹ thông tin hướng dẫn và chưa thực hiện đăng ký học lại online. Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Trường thông báo điều chỉnh thời hạn đăng ký học lại và đóng học phí học lại như sau:

1.      Thời hạn đăng ký học lại dành cho những sinh viên chưa thực hiện đăng ký

Sinh viên tiếp tục đăng ký học lại từ ngày 19/9/2010 à 16h30 ngày 22/9/2010.

2.      Hình thức đăng ký học lại

-        Đăng ký qua mạng theo địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/.

-        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

§         Tên tài khoản (account):               mã số sinh viên.

§         Mật khẩu mặc định (password):  ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 12/06/1990 thì nhập: 120690.

-        Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên có thể đổi mật khẩu để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình.

-        Sinh viên xem kỹ mục Hướng dẫn đăng ký môn học tại trang đăng ký môn học và Thông báo số 713/TB-ĐKC ngày 27/08/2010 về việc tổ chức học lại  tại website Phòng Đào tạo/ mục Thông báo trước khi thực hiện đăng ký.

3.      Thời hạn đóng học phí

-        Những sinh viên đã đăng ký học lại thành công: Từ ngày 20/9/2010 à 02/10/2010.

-        Những sinh viên đăng ký học lại từ ngày 19/9 đến ngày 22/9/2010 sẽ đóng học phí từ ngày 23/9/2010 à 02/10/2010.

Sinh viên đã đăng ký học lại qua mạng, nếu không đóng học phí đúng thời hạn quy định sẽ bị xóa tên khỏi danh sách và không được dự thi kết thúc học phần.

Để thuận tiện cho sinh viên trong việc đăng ký học lại, đề nghị các Khoa khẩn trương nộp danh mục các học phần thay thế và học phần tương đương (có mã môn học) về Phòng Đào tạo và thông báo cho sinh viên biết.

Đề nghị các Khoa, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập các lớp cùng phối hợp và hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng thông báo này./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên;

- Thông báo tại website;

- Lưu: TC-HC, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Thanh Giang

 

18/9/2010 11:45:33 AM

Các bài viết khác
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình các học phần Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020  
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019 – 2020  
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2019-2020 đợt 2  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • THÔNG BÁO Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020  
 • PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH