Trang chủ   /   Thông báo
Thông báo về việc đăng ký học lại học kỳ I năm học 2010-2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 724/ TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm  2010

                                                                                               

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2010-2011

 Ngày 27  tháng 08 năm  2010, Nhà trường đã có thông báo số 713/TB-ĐKC về việc tổ chức học lại. Nay, Trường thông báo cụ thể về các mốc thời gian đăng ký học lại và đóng học phí học lại trong học kỳ 1 năm học 2010-2011, áp dụng cho các bậc, hệ:
đại học, cao đẳng hệ chính quy ban ngày (niên chế và tín chỉ) và các hệ buổi tối: đại học, cao đẳng hệ chính quy liên thông, bằng hai, vừa làm vừa học. Cụ thể như sau:

1.      Thời hạn đăng ký học lại

Tuần 1 và tuần 2 của học kỳ, từ ngày 06/9/2010 à 11h00 ngày 18/09/2010.

2.      Hình thức đăng ký học lại

-        Đăng ký qua mạng theo địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/.

-        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

§         Tên tài khoản (account):               mã số sinh viên.

§         Mật khẩu mặc định (password):  ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 12/06/1990 thì nhập: 120690.

-        Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên có thể đổi mật khẩu để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình.

-        Sinh viên xem kỹ mục Hướng dẫn đăng ký môn họcThông báo số 713/TB-ĐKC ngày 27/08/2010 về việc tổ chức học lại trước khi thực hiện đăng ký.

3.      Thời hạn đóng học phí

Từ ngày 20/9/2010 à 02/10/2010.

Sinh viên đã đăng ký học lại qua mạng, nếu không đóng học phí đúng thời hạn quy định sẽ bị xóa tên khỏi danh sách và không được dự thi kết thúc học phần./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên;

- Thông báo tại website;

- Lưu: TC-HC, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

 

 

ThS. Nguyễn Thanh Giang

 

1/9/2010 8:19:25 AM

Các bài viết khác
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình các học phần Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020  
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019 – 2020  
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2019-2020 đợt 2  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • THÔNG BÁO Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020  
 • PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH