Trang chủ   /   Giới thiệu
Giới thiệu
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
 
1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng, tổ chức thực hiện chức năng quản lý và phát triển đào tạo các hệ đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) chính qui và đào tạo Sau ĐH của Trường. Quản lý hồ sơ SV-HS của Trường.

2. Nhiệm vụ:

  • Lập kế hoạch nghiên cứu, phát triển đào tạo các hệ chính qui và sau ĐH.
  • Phối hợp với các đơn vị trong nhà Trường tham mưu cho Hiệu trưởng về việc soạn thảo hồ sơ xin mở ngành đào tạo mới, chỉ tiêu đào tạo. Xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu học tập cho các hệ đào tạo chính qui và sau ĐH của Trường.
  • Phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo, thực hiện công tác tuyển sinh theo qui định của Bộ GD&ĐT, chuyên trách công tác hồ sơ tuyển sinh, tồ chức ôn tập và phục vụ tuyển sinh, đề xuất thành lập “Hội đồng tuyển sinh”, các ban thuộc Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban thuộc Hội đồng thi tốt nghiệp.
  • Quản lý chương trình đào tạo cho tất cả các ngành, hệ đào tạo chính qui và Sau ĐH.
  • Thực hiện điều phối giảng đường, phòng học, phòng thực hành theo thời khóa biểu cho các đơn vị đào tạo của Trường.
  • Đối chiếu xác nhận giờ giảng của hệ chính qui và Sau ĐH cho các đơn vị đào tạo và Giảng viên giảng dạy cho các hệ này, đề xuất thanh tóan tiền giảng cho Giảng viên.
  • Cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận kết qủa học tập, thẻ Sinh viên, chứng nhận cho Sinh viên và các giấy tờ liên quan đến học tập của Sinh viên đang theo học theo qui chế của Bộ và qui định của Trường.
  • Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và báo cáo kịp thời về công tác đào tạo các hệ chính qui, Sau ĐH theo qui định chung.

3.

Sơ đồ tổ chức Phòng Đào Tạo và mô tả chức danh (Click xem sơ đồ)
3/6/2010 15:10:26 PM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH