Trang chủ   /   Thông báo
THÔNG BÁO Về việc cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 124/TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO


Về việc cập nhật thông tin cá nhân 

đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016

 

Căn cứ vào Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Quyết định
số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kế hoạch cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 như sau:

          1. Thời gian cập nhật thông tin

- Sinh viên cập nhật thông tin cá nhân: Từ  20/02/2017 đến 03/3/2017.

          2. Quy trình cập nhật thông tin

- Sinh viên truy cập vào cổng thông tin sinh viên: sinhvien.hutech.edu.vn
 
--> Đăng nhập --> Sinh viên --> Cập nhật thông tin cá nhân.

- Sinh viên cập nhật các thông tin có thay đổi, điền đầy đủ các thông tin còn thiếu theo hướng dẫn.

- Lưu thông tin đã cập nhật.

          3. Quy định về cập nhật thông tin

- Mỗi sinh viên phải tự đăng nhậpchịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật (sinh viên nên đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên).

- Sinh viên kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân (so với Giấy khai sinh).

- Nếu cần điều chỉnh họ tên, ngày sinh hoặc thắc mắc về tình trạng hồ sơ
đã nộp
, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo - Khảo thí (Cô Hoàng, Cô Trang).

- Nếu cần hỗ trợ về tài khoản đăng nhập, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Thầy Thành)./.

 

Nơi nhận:

       - Các Khoa, Viện;

       - Lưu: P.TC-HC, P.ĐT-KT.

 TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Ngọc Thảo

 

 

17/2/2017 8:35:21 AM

Các bài viết khác
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình các học phần Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020  
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019 – 2020  
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2019-2020 đợt 2  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • THÔNG BÁO Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020  
 • PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH