Trang chủ   /   Thông báo
THÔNG BÁO Về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3085/TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

                                                                                               

THÔNG BÁO

Về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

 
 

 

Trường thông báo về Kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 áp dụng cho các bậc, hệ: ĐH, CĐ chính quy, liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học với các mốc thời gian cụ thể như sau:

-        Học kỳ 2 năm học 2016-2017 bắt đầu từ ngày 13/02/2017,  được chia thành 2 đợt học và 2 đợt thi như sau:

·        Đợt A học từ Tuần 24 đến Tuần 31 (13/02/2017 – 09/04/2017), thi Tuần 32, 33 (10/04 – 23/04/2017).

·        Đợt B học từ Tuần 34 đến Tuần 42 (24/04/2017 – 25/06/2017),  thi Tuần 43, 44 (26/06 – 09/07/2017).

-        Riêng các sinh viên học học kỳ cuối sẽ thực tập và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc học và thi các học phần chuyên môn thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch của Trường (do Khoa thông báo đến sinh viên).

-        Các ngày nghỉ lễ trong học kỳ 2/2016-2017 như sau (Phòng Đào tạo không xếp lịch học và lịch thi trong các ngày nghỉ lễ. Các ngày học bù sẽ được xếp tự động trong thời khóa biểu công bố từ đầu học kỳ):

·        Ngày Hội trại truyền thống Hutech: 01, 02/04/2017 (Thứ Bảy, Chủ Nhật).

·        Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 06/04/2017 (Thứ Năm).

·        Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động: 29, 30/04, 01, 02/05/2017 (Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba)./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên;

- Thông báo tại website;

- Lưu: TC-HC, ĐT-KT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

 

PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

 

 

14/11/2016 16:20:21 PM

Các bài viết khác
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình các học phần Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020  
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019 – 2020  
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2019-2020 đợt 2  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • THÔNG BÁO Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020  
 • PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH