Trang chủ   /   Thông báo
THÔNG BÁO V/v dời phòng học khu B ngày 04-05/06/2016 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  44  /TB-P.ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2016

                                                                                               

THÔNG BÁO

Về việc dời phòng học khu B ngày 04-05/06/2016 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học

 

Trường thông báo về việc sử dụng phòng phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học như sau:

-         Thời gian thi tuyển sinh: Buổi chiều ngày 04/06 và ngày 05/06/2016.

-         Khu vực tuyển sinh: Khu B, từ tầng 10 đến hết tầng 13.

-         Phòng Hội đồng: B-11.10.

         Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp có lịch học tại các phòng trên được thay đổi phòng phù hợp, Phòng Đào tạo thông báo như sau:

1.      Đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy:

-         Sinh viên và Giảng viên có thời khóa biểu ở các phòng trên được nghỉ vào thời gian thi tuyển sinh,

-         Giảng viên trao đổi và thống nhất với Sinh viên về thời gian bù, phối hợp với thư ký Khoa đăng ký cấp phòng bù, đồng thời làm phiếu báo Ban Thanh Tra, Phòng Quản trị được biết.

-         Riêng buổi sáng thứ 7 ngày 04/06/2016, các lớp có lịch học tại phòng B-11.10 được di dời sang phòng B-09.01 theo bảng sau:

STT

Nhóm

Tên môn học

Thứ

Ngày

Tiết
bắt đầu

Phòng cũ

Phòng mới

Tên Lớp

Khoa

1

02

Nghiệp vụ ngân hàng 1

7

04.06.2016

1

B-11.10

B-09.01

14DKT01
,14DKT02

KT

2

02

Nghiệp vụ bar

7

04.06.2016

4

B-11.10

B-09.01

15CNH01
,15DNH02

DL

 

2.      Đối với sinh viên liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học:

-         Buổi tối ngày 04/06 các lớp vẫn học bình thường, riêng thời khóa biểu tại phòng B-11.10 sẽ được dời sang phòng khác.

-         Thời khóa biểu ngày 05/06/2016, Phòng Đào tạo sẽ gửi thông báo thay đổi phòng đến các đơn vị có liên quan (bao gồm việc dời phòng B-11.10 trong tối ngày 04/06).

Về việc triển khai thông báo: Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa/Trung tâm thông báo cho Giảng viên và Sinh viên được biết.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo tại website;

- Lưu: ĐT.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (Đã ký )

ThS. Lê Thị Ngọc Thảo

 

 Sinh viên liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học, xem thông tin chi tiết phòng đổi trên file đính kèm.

 

 

2/6/2016 9:49:34 AM

Các bài viết khác
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình các học phần Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020  
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019 – 2020  
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2019-2020 đợt 2  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • THÔNG BÁO Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2019-2020  
 • PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH