Trang chủ   /   Thông báo
THÔNG BÁO Về việc đề xuất mở lớp các môn học trước trong HK2 đợt B năm học 2015-2016 và làm kế hoạch bổ sung các môn học sau trong HK Hè năm học 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13  /TB-P.ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 03 năm  2016

                                                                                               

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất mở lớp các môn học trước trong HK2 đợt B năm học 2015-2016
và làm kế hoạch bổ sung các môn học sau trong HK Hè năm học 2015-2016

 
 

 

         

1. Tổ chức đăng ký môn học trước cho các sinh viên bị điểm F trong HK2 đợt B năm học 2015-2016:

          Để đảm bảo điều kiện tiên quyết cho sinh viên Khóa 2015, Phòng Đào tạo đã xóa dữ liệu đăng ký môn học trong HK2 năm học 2015-2016 đối với các môn học sau của sinh viên không đạt điều kiện môn học trước, đồng thời Phòng Đào tạo đã thông báo lên tài khoản cá nhân và cập nhật lại học phí của sinh viên.

          Nay, Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa cùng phối hợp thực hiện tiếp một số công việc sau:

-         Khoa lập danh sách sinh viên đăng ký học lại mở riêng theo yêu cầu (mẫu đính kèm theo thông báo) đồng thời đề xuất thời khóa biểu, ưu tiên xếp buổi tối trong HK2 đợt B năm học 2015-2016. Các lớp này mở ưu tiên cho sinh viên Khóa 2015, tuy nhiên sinh viên các khóa cũ vẫn có thể đăng ký học nếu có nhu cầu.

-         Khoa hướng dẫn sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, mức học phí cụ thể dành cho từng khóa theo thông báo của Phòng Tài chính (thông báo 1386/QĐ-ĐKC và 1936/TB-ĐKC). Sinh viên đóng tiền qua ngân hàng đến hết ngày 16/03/2016

-         Khoa phối hợp với Phòng Tài chính để kiểm tra danh sách đóng học phí đến hết ngày 23/03/2016.

-         Khoa gửi danh sách đã có xác nhận của Phòng Tài chính về phòng Đào tạo ngày 24/03/2016.

-         Phòng Đào tạo xếp TKB theo yêu cầu của Khoa và đăng  ký môn học cho sinh viên đã hoàn thành học phí.

-         Ngày 31/03/2016, sinh viên xem TKB cá nhân trên cổng đăng ký môn học của Phòng Đào tạo.


 

2. Lập kế hoạch HK Hè bổ sung đối với các môn học sau:

              Đối với HK Hè năm học 2015-2016, để đảm bảo tiến độ đào tạo cho sinh viên, Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa xem xét lập kế hoạch mở bổ sung các môn học sau trong HK Hè (dựa vào số lượng thống kê bên dưới) để tạo điều kiện cho sinh viên học kịp tiến độ. Khoa nộp kế hoạch mở bổ sung cho HK Hè đến hết ngày 16/03/2016.

 

        

Nơi nhận:

-          Các Khoa;

-          P.Tài chính;

-          Cổng thông tin SV;

-          Lưu: P.ĐT.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Lê Vũ Hương Giang

 


 

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ MÔN HỌC TRƯỚC ĐẠT ĐIỂM F VÀ F+

(Đính kèm theo thông báo số 13 /TB-P.ĐT ngày 10/03/2016 của Phòng Đào tạo)

STT

Mã MH

Tên MH

Số lượng
(F và F+)

Số lượng
(F)

1

ARH215

Cơ sở kiến trúc 1

13

11

2

ART107

Trang trí

11

8

3

ART212

Hình họa đen trắng

27

19

4

BIO109

Sinh học phân tử tế bào

28

18

5

CET134

Vẽ kỹ thuật

126

100

6

CHE106

Hóa sinh thực phẩm

59

33

7

CHE313

TH kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa

59

57

8

CMP215

Lập trình C

449

339

9

ECO107

Kinh tế vi mô

634

356

10

ENC101

Tiếng Anh 1

1146

879

11

IND107

Nguyên lý thiết kế nội thất

1

1

12

JPC101

Tiếng Nhật 1

384

290

13

LAW106

Pháp luật đại cương

371

324

14

LAW110

Luật hiến pháp

90

64

15

MAR104

Marketing căn bản

131

110

16

MAT101

Đại số tuyến tính

627

473

17

MAT102

Giải tích 1

480

278

18

MAT106

Đại số tuyến tính và Giải tích

263

163

19

PHY101

Vật lý cơ

346

178

20

PHY102

Vật lý điện từ

85

53

21

PSY106

Tâm lý học đại cương

5

4

22

TOU107

Tổng quan du lịch

79

73

23

ACC114

Nguyên lý kế toán

143

92

24

EGM104

Cơ học lý thuyết

168

138

25

MAN116

Quản trị học

399

281

 


 

DỰ KIẾN CÁC SINH VIÊN CÓ NHU CẦU HỌC MÔN HỌC SAU TRONG HK HÈ

(Đính kèm theo thông báo số 13  /TB-P.ĐT ngày 10/03/2016 của Phòng Đào tạo)

STT

Mã MH

Tên MH

Số lượng SV chưa đạt

1

ENC102

Tiếng Anh 2

879

2

ELE108

Giải tích mạch điện

473

3

ELE352

Thực hành giải tích mạch điện

470

4

MAN132

Quản trị văn phòng

281

5

MET113

Kỹ thuật nhiệt

278

6

JPC102

Tiếng Nhật 2

246

7

EGM104

Cơ học lý thuyết

178

8

MET101

Cơ học máy

177

9

EGM106

Sức bền vật liệu 2

138

10

MAR108

Định giá sản phẩm và dịch vụ

110

11

MAR111

Phát triển sản phẩm và dịch vụ

110

12

MAN118

Quản trị khách sạn

73

13

MAN125

Quản trị khu du lịch

73

14

TOU108

Tuyến điểm du lịch

73

15

MAN120

Quản trị lữ hành

73

 

Xem thêm chi tiết trên file đính kèm.

 

11/3/2016 15:7:33 PM
Đính kèm file:

Các bài viết khác
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình các học phần Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020  
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019 – 2020  
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2019-2020 đợt 2  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • THÔNG BÁO Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020  
 • PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH