Trang chủ   /   Thông báo
THÔNG BÁO Về kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2015-2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 303/TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm  2016

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2015-2016

            Căn cứ vào Điều 17 Quy chế học vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-ĐKC ngày 06 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng, Nhà trường thông báo kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với sinh viên các bậc, hệ trong toàn trường như sau:

-         22/02/2016: Phòng Đào tạo thông báo kết quả xử lý học vụ trên cổng thông tin sinh viên đến từng sinh viên có liên quan và gửi file danh sách sinh viên thuộc diện bị xử lý học vụ về văn phòng Khoa.

-         23/02-01/03/2016: Khoa liên lạc với các sinh viên dự kiến thuộc diện bị buộc thôi học.

-         01/03-12/03/2016: Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên (đơn khiếu nại, đơn xin tiếp tục học).

-         29/02/2016: Phòng Đào tạo gửi thông báo cho các sinh viên bị Cảnh báo học tập về văn phòng Khoa.

-         01/03/2016: Khoa gửi thông báo Cảnh báo học tập tới sinh viên theo địa chỉ đã cung cấp cho nhà trường.

-         15/03/2016: Khoa lập danh sách tổng hợp đơn và cho ý kiến cụ thể từng trường hợp sinh viên dự kiến bị buộc thôi học gửi về phòng Đào tạo (theo mẫu đính kèm).

-         22/03/2016: Họp hội đồng xử lý học vụ.

-         25/03/2016: Nhà trường ra quyết định xử lý học vụ.

-         26/03/2016: Xóa tên sinh viên trong hệ thống.

-         28/03-08/04/2016: Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học nhưng không làm đơn “xin tiếp tục học” nộp về Khoa hoặc không được nhà trường xét cho học tiếp, đã đóng học phí của HK2 năm học 2015-2016 sẽ liên hệ tại phòng Tài chính để được hoàn lại học phí.

Nơi nhận:

- Các Khoa, P.Tài chính;

- Trang TTĐT của Trường.

- Lưu: ĐT, TC-HC.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

 

 

 

 

 

 

24/2/2016 11:39:42 AM

Các bài viết khác
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình các học phần Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020  
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019 – 2020  
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2019-2020 đợt 2  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • THÔNG BÁO Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020  
 • PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH